Author Archives: Shisha Dien Tu

Đánh giá Pod 1 lần Vsupe Off Bar ver 4500 hơi

Một trong những cây Pod 1 lần khá nhiều hơi, ở phiên bản đầu tiên với 1800 hơi thì Vsupe Off Bar đã khá thành công, thì lần này Vsupe Off Bar mang đến một phiên bản mới mạnh hơn nhiều với 4500 hơi. Đây là phiên bản mạnh nhất hiện tại của hãng Vsupe, […]

Call Now Button