Ijoy Capo

1,200,000 699,000

Rất nhanh bị hư

đã có phiên bản Vape ijoy Avenger 225w tốt hơn rồi