Pod Coolplay x7 4000 hơi

280,000

Link Vape Pod dùng 1 lần hãng khác:

COOLPLAY X18 1800 hơi Pod 6ml Mesh coil 5%ni 

Pod 1 lần COOLPLAY X37 4000 hơi

[kmvapeshisha]