Romio S 2000 hơi nicotine 2% tinh dầu 6,5ml

182,222 152,222

Link Vape Pod dùng 1 lần hãng khác:

Vape Pod Dùng 1 Lần Romio Plus 600 hơi
[kmvapeshisha]